My State Of Sustainability

Sustainability

Info

See below for the English version

De tool 'My State of Sustainability’ is er om de transitie naar een duurzame cultuursector te versnellen. 

Hoe pas je duurzaamheid toe in je museum, podium, theater of concertgebouw? En welke stappen dient u daarvoor te nemen?

Begin 2019 hebben Bureau 8080 en de Boekmanstichting een enquete gehouden over duurzaamheid in de cultuursector. Ruim 250 culturele instellingen vulden de enquete in. In de publicatie leest u daar uitgebreid over. We lezen daar dat er veel behoefte is aan kennis, samenwerking en middelen. Deze tool beoogd die wens praktisch handen en voeten te geven. In tien minuten doorloopt u een korte vragenlijst op basis waarvan u een persoonlijke My State of Sustainability ontvangt waarmee u stappen kan zetten naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Soms verrassend eenvoudige stappen die al snel tot concreet resultaat leiden en soms vergen de stappen wat meer voorbereiding en veranderkracht van uw organisatie. We hopen dat u de eerste stap zet. 

Om de vragenlijst in te vullen adviseren wij u om de volgende documenten bij de hand te hebben (jaar 2020):

  • Elektra, gas en waterverbruik 
  • Aantal bezoekers
  • Aantal FTE 
  • Energielabel
  • Overzicht van de afvalstromen

Wilt u graag een voorbeeld van de My State of Sustainability rapportage ontvangen? Mail dan naar mail@bureau8080.nl.

------

The tool 'My State of Sustainability’ was created to accelerate the transition to a sustainable cultural sector.

How do you apply sustainability in your museum, music venue, theatre, or concert hall? And which steps do you need to take?

In the beginning of 2019, Bureau 8080 and the Boekman Foundation conducted a survey about sustainability in the cultural sector. Over 250 cultural institutions have filled in the survey. In this publication (Dutch) you can read about it in more detail. In here, it is stated that there is a high demand for knowledge, collaboration, and means. This tool aims to put this wish into practice. Within ten minutes, you will complete a short questionnaire. Based on this, you will receive a personal My State of Sustainability which allows you to take steps towards a more sustainable business. Sometimes, surprisingly simple steps can lead to concrete results, and others require some more preparation and flexibility within your organisation. We hope that you will take the first step.

To fill in the questionnaire we advise you to keep the following documents at hand (year 2020):

  • Electricity, gas, and water use
  • Number of visitors
  • Number of FTE
  • Energy label
  • Overview of the waste streams

Would you like to receive an example of the My State of Sustainability report? Please email us at mail@bureau8080.nl